Category:

Czy era podręczników standardowych przeminęła bezpowrotnie?

Wszystkie przewidywania pokazują, że powoli zmierza ku końcowi era słowa drukowanego, nadciąga kres książek, czasopism i wszelkiego druku, a na ich miejsce możemy czytać cyfrowe publikacje. Ten schyłek już się rozpoczął i rozwija się coraz szybciej, wydaje się jednakowoż, iż nie mamy ani siły, ani przekonania, aby ten stan rzeczy zmienić.
Posted On :